Lepojamies ar Lieni Kalvāni,kura ieguva 3.vietu.
Līvai Auzānei un Rebekai Prohorovai šīs bija pirmās starptautiskā mēroga sacensības.Sportistes izpildīja trenera doto mērķi.