Cīņas un Mākslas centru “Hagakure” pārstāvēja 7 sportisti, no kuriem 3 ieguva godalgotas vietas.
Liene Kalvāne 3.vietu, Sabīne Terehova 2.vietu un Anete Kalniņa 2. vietu.

Cīņas un Mākslas centra “Hagakure” treneris ir priecīgs par sportistu gūtajiem panākumiem un izsaka pateicību Ropažu novadam par atbalstu.